Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Freya Perdaens op 20 mei 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Via de waterscan wordt onderzocht hoe jouw waterverbruik en dus ook jouw waterfactuur kan verminderen. In 2019 werd er 228 keer een waterscan uitgevoerd, bleek uit cijfers die ik bij minister Demir opvroeg. Dat is ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. Door in te zetten op extra communicatie rond …

Door Freya Perdaens op 13 mei 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De Vlaamse Regering wil tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig maken. In de begrotingaanpassing voor 2020 wordt daarom 10,4 miljoen euro extra vrijgemaakt. Het grootste deel van dat budget gaat naar het subsidiëren van asbestcementinzameling aan huis door gemeenten. Dit zorgt dat bijkomend 77 gemeenten …

Door Freya Perdaens op 10 februari 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Mechelen

Je woonplaats kan een hele invloed hebben op je waterfactuur. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister Demir. In de Antwerpse randgemeente Ranst betaalde een gemiddeld gezin vorig jaar zo’n 234,3 euro voor drinkwater, in Gent betaalde datzelfde gemiddelde gezin 375,5 euro, een verschil van …

Door Freya Perdaens op 23 januari 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Innovatie, Klimaat

We zouden het haast uit het oog verliezen, ondergesneeuwd onder de doemberichten over al wat niet snel genoeg gaat en onvoldoende is betreffende de klimaatproblematiek, maar we zetten dagdagelijks en wereldwijd grote stappen voorwaarts qua leefmilieu. En dat is niet in het minst te danken aan …

Door Freya Perdaens op 15 januari 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Naar aanleiding van een reportage van de VRT bracht ik de afvalberg aan polyester boten onder de aandacht in de commissie Leefmilieu. Ik vroeg daarbij om de boten die op de rivier een gevaar vormen in kaart te brengen en weg te halen en ook naar een concreet recyclageplan voor polyester. De …

Door Freya Perdaens op 10 januari 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Sinds 2013 wordt er jaarlijks meer kunststofverpakkingsafval gerecycleerd dan er dergelijk verpakkingsafval bijkomt. Die trend blijkt duidelijk uit cijfers die Vlaams Parlementslid Freya Perdaens (N-VA) bij minister Zuhal Demir opvroeg. “Sinds 2010 wordt opmerkelijk minder gestort, sinds 2013 wordt …