Parlementair werk

Na de verdeling van de bevoegdheden voor de ministers, bogen de partijen zich ondertussen ook over de verdeling van de bevoegdheden voor de parlementsleden. Ik mag hierbij leefmilieu, jeugd, gelijke kansen en welzijn voor mijn rekening nemen. Vier thema’s die een frisse kijk kunnen gebruiken. Ik zal me honderd procent inzetten om de belangen van alle Vlamingen rond deze thema’s voor mijn rekening te nemen.

Allereerst zal ik zetelen in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Hier volg ik vooral leefmilieu op, iets wat me al van jongs af aan nauw aan het hart ligt. De kwaliteit van onze waterlopen, afvalpreventie en -recyclage verdienen bijzondere aandacht. Daarnaast zal ik in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zitten. In deze commissie richt ik me vooral op de jeugdige thema’s.

Plaatsvervangende commissies

Daarnaast concentreer ik me op de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Naast mensenrechten zijn gelijke rechten en kansen voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBTQIA+) belangrijk om van dichtbij op te volgen. Tenslotte volg ik nog de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op.

Recente vragen

Schriftelijke vraag Ecologisch bermbeheer - Stand van zaken

van Freya Perdaens aan minister Koen Van den Heuvel (Vraag en antwoord)
12 (2019)

Schriftelijke vraag Bemalingswerken - Opvang grondwater

van Freya Perdaens aan minister Koen Van den Heuvel (Vraag en antwoord)
38 (2019)

Schriftelijke vraag Droogte - Evaluatierapport droogtecommissie en captatieverboden

van Freya Perdaens aan minister Koen Van den Heuvel (Vraag en antwoord)
11 (2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over gendergelijkheid en heteronormativiteit in de sport

van Imade Annouri aan minister Ben Weyts
29 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de aanbevelingen uit het onderzoek van het Centrum Ethiek in de Sport (ICES vzw) naar de gender(on)gelijkheid en heteronormativiteit in de sport

van Orry Van de Wauwer aan minister Ben Weyts
35 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2